ติดต่อ

   
มจพ. กรุงเทพฯ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. +66 2 555-2000 แฟกซ์ +66 2 587-4350

มีปัญหาการใช้งานโปรดติดต่อ
งานทะเบียนเบียนนักศึกษา โทร 1634, 1635