ข่าวประชาสัมพันธ์


เริ่มเปิดระบบสารสนเทศเพื่อรายงานข้อมูลและสถิตินักศึกษา

เริ่มเปิดระบบสารสนเทศเพื่อรายงานข้อมูลและสถิตินักศึกษาให้ใช้งานอย่างเป็นทางการวันจันทร์ที่ 23 ส.ค. 2564 โดยมีการพัฒนาระบบจากเดิมโดยมีการเพิ่ม ฟังชั่นการทำงานใหม่ๆ ขึ้นมาเพิ่มเติมให้ผู้ใช้งานสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
Home Page Document